Kontakt

Al. Jerozolimskie 202
02-486 Warszawa
tel. 22 8740 146
nauka@par.pl
www.par.pl

Główna osoba do kontaktu

PAR
ŁUKASIEWICZ Research Network-Industrial Research Institute for Automation and Measurements
Telefon 22 8740 146

Wsparcie techniczne

PAR